FAIL (the browser should render some flash content, not this).

De kwaliteit van uw vertaling is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteiten en capaciteiten van de technisch vertalers die de vertaalslag maken. Om die reden besteden wij veel aandacht aan de selectie en opleiding van onze technisch vertalers.

Ervaren technisch vertalers
Al onze technisch vertalers zijn native speaker van de doeltaal, beschikken over een afgeronde (ver)taalopleiding en hebben veel ervaring met vertaalwerk in de technische sector. Vaak zijn ze bovendien nog eens gespecialiseerd in een of meerdere technische vakgebieden, zoals de elektrotechniek of de IT.


Revisie door een tweede vertaler
Na vertaling wordt uw tekst altijd nog eens goed doorgenomen door een tweede vertaler. Deze 'tweede' vertaler let op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, interpretatie en (spel)fouten.

De vertaling die u van ons ontvangt is dus een gereviseerde vertaling van uw document in het juiste taalregister, met de correcte terminologie en zonder spelfouten, interpretatiefouten of omissies.